Проект „Обединени в битката срещу домашното насилие“- изпълнение на програма за превенция на ДН в училищата; предоставяне на специализирани услуги на пострадали от домашно насилие и извършители на насилие и анализиране на проблема „домашно насилие“ чрез мониторинг на прилагането на нормативната уредба

Период на изпълнение: 21.12.2016г.- 20.06.2017г.

Бюджет на проекта: 20 000 лв.

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет