Основна информация за проекта

Проект „Заедно срещу домашното насилие – предоставяне на специализирани услуги на пострадали от домашно насилие, техните близки и извършители на насилие и повишаване чувствителността на магистратите за осигуряване на навременна и адекватна защита на жертвите на домашно насилие ” стартира на 13.02.2015г. и е с продължителност двадесет месеца. Общата стойност на проекта е 60  628.20 лв и се изпълнява с безвъзмездната финансова подкрепа на Министерство на правосъдието чрез Републиканския бюджет на България.

BGgerbПроект „Заедно срещу домашното насилие“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№93-00-80/13.02.2015Г. сключен с Министерството на правосъдието.