„ГОВОРИ ОТКРИТО ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ДНЕС, ЗА ДА ИМА УТРЕ!“

Фондация „Х&Д Джендър перспектива стартира работа по проект „ГОВОРИ ОТКРИТО ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ДНЕС, ЗА ДА ИМА УТРЕ! –превенция на домашното насилие сред педагогически специалисти и ученици, защита и предоставяне на специализирани мултидисциплинарни услуги за лица пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в област Хасково.“, който се финансира от Министерство на правосъдието по договор за безвъзмездна помощ с рег. № 93-00-80/14.07.2023г. Срокът за изпълнение на проекта е от 14 юли 2023 г. до 14 ноември 2023 г.

Основните цели на проекта са:

v  Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез своевременно предоставяне на качествени социални услуги;

v  Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие;

v  Повишаване на информираността по темата домашно насилие чрез програма за превенция и защита в учебните заведения за лица, учащи от 9 ти до 12 клас;

v  Повишаване на ефективността при прилагането на ЗЗДН и защитата на жертвите;

v  Превенция и защита от домашно насилие и разпространение на информационни материали в обществеността, медиите и социалните мрежи;

v  Постигане на устойчивост на предоставяните услуги за лица, пострадали от ДН (домашно насилие);

Целеви групи по проекта са:

v  Лица, пострадали от домашно насилие;

v  Извършителите на домашно насилие;

v  Ученици в гимназиален етап на обучение в област Хасково (9-12 клас);

v  Педагогически персонал, работещ пряко с учениците в област Хасково;

v  Обществото като цяло, с основен фокус жителите на Област Хасково;