Основните дейности по проект „Заедно срещу домашното насилие“ са:

  • Предоставяне на комплекс от социални услуги за пострадали от домашно насилие;
  • Изпълнение на програма за семейства/роднини на жертви на домашно насилие;
  • Изпълнение на програма за извършители на насилие;
  • Обучителни семинари за магистрати, прокурори и юристи;
  • Работа в мултидисциплинарен екип;
  • Превенция на насилието и информационна кампания.

BGgerbПроект „Заедно срещу домашното насилие“ се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№93-00-80/13.02.2015Г. сключен с Министерството на правосъдието.