В  рамките на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ стартира предоставянето на безплатна медиация. От нея могат да се възползват гражданите и юридическите лица от област Хасково.

Медиацията е бърз и ефективен начин за разрешаване на спорове  извън съдебната зала. При медиацията неутрален и безпристрастен външен експерт посредничи на двете страни в преговорите и при постигането на взаимно изгодно споразумение.

В какви случаи може да се ползва медиация?

 • При семейни спорове-за уреждане на отношенията във връзка с развод, отношенията между родителите и децата и имуществените отношения между съпрузите;
 • При търговски спорове– напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки и договори за доставки и услуги или спорове между съдружници;
 • При трудови спорове – за уреждане на отношенията при промяна или прекратяване на трудово правоотношение;
 • При спорове за недвижими имоти, спорове между наследнициза разпределяне на наследственото имущество;
 • При всякакви други спорове, чиято цел не е наказание и възмездие, а възстановяване и компенсация за нанасени морални или материални щети.

Защо медиация?

 • Медиацията приключва средно 10 пъти по-бързо от съдебния процес;
 • Медиацията е средно 6 пъти по-евтина от воденето на дела;
 • Медиацията се провежда във време, удобно и за двете спорещи страни;
 • Медиацията може да приключи в рамките на една или няколко срещи в зависимост от готовността на спорещите страни да постигнат споразумение;
 • Двете страни в медиацията сами решават за какво и как да се споразумеят;
 • Медиацията спестява стреса от влизането в съдебна зала;
 • Медиацията позволява да се запазят добрите отношения между спорещите страни, тайните и добрата им репутация;
 • При медиацията двете страни са напълно равнопоставени;
 • Споразумението, постигнато чрез медиация търси най-добрия интерес и на двете страни, поради което е по-вероятно да се спазва.
 • При необходимост споразумението може да бъде включено в съдебно решение или да бъде нотариално заверено.

Как да запонем медиация?

Потърсете ни за допълнителна информация и ще Ви разкажем с подробности. Медиацията, предоставяна в рамките на проект „Гражданско наблюдение за по-добра съдебна система” до края на 2018г. е безплатна. Информационни срещи за представяне на медиация се провеждат:

 • В гр. Хасково – всеки първи и трети вторник на месеца на адрес: ул. „Бузлуджа” №1В, ет.2, офис 3 от 10:00 ч.
 • В град Димитровград – всеки трети понеделник на месеца на адрес: ул. „Св. Климент Охридски” №1, ет.1 от 10:00 ч.
 • В град Харманли – всеки последен четвъртък на месеца от 14:00 ч.
 • В град Свиленград – всеки последен четвъртък на месеца от 10:00 ч.
 • В град Ивайловград – всякя последна сряда на месеца от 11:00 ч.

Срещите са с продължителност един час и се провеждат при участие на минимум 4 души след предварителна заявка на тел. 0889/ 446 499.