Над 100 харманлийци и жители на общината ще участват в анкета за работата на съдебната система в България, по нов проект за наблюдение на съдебната реформа.“ Това каза пред „Сакарнюз“ Кристина Йорданова, ръководител на проекта на Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ – неправителствена организация, която работи на територията на област Хасково. „НПО-то се занимава основно с оказване на правна, социална и психологическа подкрепа на жертви на домашно насилие,“ разказа управителят му Петя Петкова, но този път искаме да открием какво мислят хората за прословутата съдебна реформа и дали разбират как изобщо работи съдебната система.

Амбициозното начинание ще стане факт чрез проекта „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, който се финансира по ОП „Добро управление“. Проектът ще продължи 15 месеца на територията на целия хасковски съдебен район и е на обща стойност 99 427.10лв, от които 84 513.0лв. европейско и 14 914.07лв. национално съфинансиране. Освен в Харманли, идентични дейности ще има в Хасково, Димитровград, Свиленград и Ивайловград. Днес фондацията проведе встъпителната си конференция в Културен център – Харманли и представи дейностите по проекта на местната общественост. Сред участниците в конференцията бяха районни съдии от Районен съд – Харманли, представители на местната администрация, неправителствения сектор, бизнеса и активни граждани.

„Сред най-важните ни дейности по проекта е да съберем количествена и качествена информация за хода на съдебната реформа,“ обясни Йорданова на конференцията. За целта от фондацията ще проведат мащабно анкетно проучване, дълбочинни интервюта със съдии, прокурори и полицаи и ще сформират местна фокус група, която да избистри проблемите на съдебната власт и начините за преодоляването им, стана ясно на конференцията.

„Фокус-групата е група, която разисква даден обществен проблем,“ поясни психологът Георги Станков. „В нея влизат активни граждани с разнообразни интереси и опит, които с мненията си могат да помогнат за цялостното разбиране на проблема и начините за разрешаването му. Техните предложения за промяна ще бъдат включени в Бялата книга на дефицитите и добрите практики в съдебната система,“ допълни социалният работник Андриана Иванова. „Като ангажираме гражданите, повече хора ще повлияят на обществените процеси и ще почувстват, че отдолу нагоре също може да има идеи и решения за промяна,“ обобщи господин Станков.

„Като бонус за гражданите и бизнеса, фондацията ще предложи и безплатни медиации за всички, които имат някакъв спор или конфликт и искат да ги уредят извън съда. По този начин ще популяризираме една от добрите идеи на съдебната реформа,“ обясни медиаторът Мариана Войкова. „Повечето хора не знаят, че вместо да се съдят с години и да хабят нерви, пари и време, могат да използват добри европейски практики като медиацията,“ добави тя.

От януари 2018г. започват дейностите по проекта, за което организацията ще информира допълнително. Стана ясно, че координинатор на гражданското наблюдение в Харманли е Георги Станков.


Проект Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. на обща стойност 99 427.10 лв, от които 84 513.03 лв европейско и 14 914.07 лв. национално съфинансиране.

Граждани ще наблюдават съдебната власт, реформата започва отдолу нагоре