На 25 и 26 юни Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе семинар на тема „Възстаноително правосъдие и медиация“. По време на семинара бяха представени философията на възстановителното правосъдие и медиацията, развитието и използването им от древността до наши дни, законовата рамка, която ги регламентира. Семинарът допринесе от една страна по-добро разбиране и популяризиране на подходите на възстановителното правосъдие и медиацията, а от друга – за по- широкото им практическо приложение.

През първия ден лекторите Георги Станков и Мариана Войкова запознаха участниците с темите:  „Възстановителното правосъдие – философия и същност“, „Перспективи пред Възстановителното правосъдие в България“ и „Прототипи на възстановителното правосъдие в България и по света – историческа ретроспекция“

Вторият ден беше посветен на медиацията, а темите, които представиха лекторите бяха „Медиацията като ключ за по-добри отношения между хората, или защо от юрист станах медиатор?“, „Конфликтът и неговите възможности“, „Медиацията – ключ за разрешаване на спорове и конфликти в различен контекст“ и „Първи стъпки в медиацията – симулации по случаи“

Участници в семинара бяха представители на съда, социални служби и социални услуги, представители на бизнеса, полицията и др.