Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ започна провеждането на информационни срещи за представяне на медиацията. На 31.01.2018г. такава среща беше проведена в Общностен център за деца и родители – град Хасково, а тема на срещата беше използването на медиация при развод и уреждане на родителски права.

На 22.02.2018г. информационна среща беше проведена и с членовете на Читателски клуб – Хасково, а на 13.03.2018г.  с жителите на село Стамболово. По време на информационните срещи, медиаторите по проекта предствиха възможностите, които медиацията предоставя като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове и ползите от нея особено по отношение на снижаване на напрежението между спорещите страни и стигането да вариант за разрешаване на спора, който е взаимноизгоден и за двете страни.