В навечерието на Международния ден за борба с насилието над жени- 25-ти ноември миналата година, фондация „Х & Д Джендър Перспективи“ стартира изпълнението на проект „Мълчанието ражда сълзи“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №2022/11/EVAW-2/16.11.2022, сключен с Български фонд за жените / Bulgarian Fund for Women. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Общата стойност на проекта е 20 000лв.
Основни цели на проекта са:
– Предоставяне на 150 безплатни консултации на жени и момичета, пострадали от домашно насилие със социален работник, юрист и психолог:
– Създаване и отпечатване на информационни брошури, в които ще се съдържа информация за видовете домашно насилие, регламентирани в ЗЗДН, първи стъпки в кризисна ситуация, контакти на трите консултативни центъра на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково, Димитровград и Свиленград, където пострадалите от домашно насилие могат да потърсят помощ;
– Организиране на мащабна кампания в област Хасково по повод на световната инициатива на ООН „16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола“;
– Изготвяне и разпространение на 12 информационни статии, включващи различни теми за ДН и НОП и разказани 12 истории на потребителки, ползвали нашите услуги;
– Организиране на кръгла маса, на която да бъдат дискутирани различни теми, касаещи превенцията и борбата с ДН и НОП, в която да вземат участие представители на институции и организации, ангажирани с темата;