Преодоляването на травмата от преживяното насилие вкъщи е дълъг процес, по време на който пострадалото лице се нуждае от подкрепяща среда. Това обикновено са семейството или роднините. Опитът на фондация „Х&Д Джендър перспективи“ показва, че липсата на подкрепа и разбиране от страна на най-близките често става причина за намаляване на съпротивителните сили на жертвата и прмиряване с актовете на насилие. Случва се дори пострадалата да оттегли молбата си по ЗЗДН, с което се подлага на още по-голям риск от нови и по-жестоки актове на насилие. Програмата за семейства/роднини на жертви на домашно насилие е иновативна за България, като до момента е изпълнявана само от две организации в страната. Въпреки това резултатите от нея са очевидни – по- бързо и лесно преодоляване на травмата от преживяното насилие, по-пълна интеграция на пострадалото лице в обществото и проедоляване/ излизане от ролята на жертва.