Период на изпълнение: 01.03.2013г. – 31.10.2013г.

Бюджет на проекта: 9203.25 €

Финансираща организация: ОАК FOUNDATION чрез сдружение  „Алианс за защита срещу домашното насилие“

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

  • обслужени 114 лица, жертви на домашно насилие;
  • предоставени 100 социално – психологически, 112 юридически, 80 психологически консултации и 40 консултации с трудов посредник;

по време на проекта 46 лица предприеха мерки по ЗЗДН.