В изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе начални конференции в градовете Харманли, Свиленград, Ивайловград, Димитровград и Хасково. По време на конференциите бяха представени възможностите за гражданско наблюдение на съдебната система и реформите в нея, както и популяризирането на медиацията като метод за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Ето и отзвука в медиите от провеждането на конференциите:

Публикации в Sakar.news

Публикация в Dimitrovgrad.bgvesti.net

Публикация в Haskovo.net

Публикация в Haskovo.info

Видео репортаж на ЕТВ5