ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

„Да разрешим проблемите си заедно“

Период на изпълнение: 17.07.2013г.- 16.07.2014г.Бюджет на проекта: 22 325€

Финансираща организация  www.ngogrants.bg: Финасов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Програмата за подкрепа на НПО в България


„Младежки действия за граждански права“

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е партньор по проекта, който се изпълнява на местно ниво, в градовете Хасково, Бургас, Благоевград, Карлово и Шумен. Период на изпълнение: март 2014г. – май 2015г.

„Обединени в битката срещу домашното насилие“

Проект „Обединени в битката срещу домашното насилие“- изпълнение на програма за превенция на ДН в училищата;

Гражданско участие за по-добра съдебна система

а 14.09.2017г. Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ спечели проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. 

Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза

Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ стартира на 26.05.2015г. и е с продължителност десет месеца. Общата стойност на проекта е 32 732 € и се изпълнява с безвъзмездната финансова подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез Програмата за подкрепа на НПО в България.

Домашното насилие не е доброволен избор

Проект „Домашното насилие не е доброволен избор!  Ефективна защита от домашно насилие чрез предоставяне на специализирани социални услуги на жертви и извършители на насилие и мониторинг на ЗЗДН. , стартира на 21.05.2019г.

Заедно срещу домашното насилие

Основна информация за проектаПроект „Заедно срещу домашното насилие – предоставяне на специализирани услуги на пострадали от домашно насилие


„Живот без насилие“

Период на изпълнение: 12.12.2012г. – 11.12.2013г.

Бюджет на проекта: 22 972,40 лв

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет!


„За свободата вкъщи“

Период на изпълнение: 20.12.2013г. – 19.05.2014г.

Бюджет на проекта: 20 000 лв

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:


„Институционално укрепване на АЗДН“

Период на изпълнение: 01.03.2013г. – 31.10.2013г.

Бюджет на проекта: 9203.25 €

Финансираща организация: ОАК FOUNDATION чрез сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие“

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:


„Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!

1. Обща информация за проекта От 08.06.2020 до 08.11.2020г. фондация „Х&Д Джендър перспективи” изпълнява проект „Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!“-предоставяне на специализирани мултидисциплинарни услуги за лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в градовете Хасково, Свиленград и Димитровград. Проектът се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№ 93-00-157/08.06.2020 г от Министерство на правосъдието. Общата стойност на проекта е 25 000 лв .

„Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е партньор по проекта и член на „Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.

Период на изпълнение: септември – декември 2012г.

Бюджет на проекта: 1320 лв., преразпределени към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“

Финансираща организация: Фондация „Америка за България” – 100%