ДОКЛАД

за резултатите

от проведено проучване на територията на област Хасково

в изпълнение на проект

„Живот без насилие” – предоставяне на комплекс от качествени социални услуги в Област Хасково за помощ и превенция с цел намаляване на явлението “домашно насилие” и последиците от него“

 

 Методология на проучването

В подготвителния етап на проучването специалисти към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ изготвиха анкетна карта /приложение 1/. Тя съдържа въпроси относно нагласите на обществото по проблема „домашно насилие“, разпознаването на домашното насилие, начините за справяне с проблема, информираност за местата, където се предлагат услуги в подкрепа на пострадали от домашно насилие и т.н.  Целта на проучването бе да се събере информация относно разпространението на явлението „домашно насилие“ и необходимостта от предоставяне на комплексни услуги за пострадали на територията на областта. Анкетните карти бяха разпространени  на територията на област Хасково и по-конкретно в следните населени места:

  • Община Хасково: гр. Хасково, с. Александрово, с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Динево, с. Конуш, с. Любеново, с. Малево, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Тракиец, с. Узунджово;
  • Община Димитровград: гр. Димитровград, гр. Меричлери, с. Брод, с. Воден, с. Горски извор, с. Добрич, с. Долно Белево, с. Златополе, с. Каснаково, с. Крепост, с. Крум, с. Радиево, с. Райново, с. Черногорово, с. Ябълково;
  • Община Стамболово: с. Балкан, с. Гледка, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Звиница, с. Кралево, с. Лясковец, с. Маджари, с. Малък извор, с. Пчелари, с. Силен, с. Стамболово, с. Царева поляна;
  • Община Минерални бани: с. Брястово, с. Буково, с. Минерални бани, с. Сираково, с. Спахиево, с. Сусам, с. Татарево;
  • Община Харманли: гр. Харманли, с. Бисер, с. Българин, с. Доситеево, с. Рогозиново;
  • Община Любимец: гр. Любимец, с. Георги Добрево, с. Йерусалимово.
  • Община Свиленград: гр. Свиленград, с. Ново Село

Общото население на посочените общини възлиза на 217711 души по данни на Национален статистически институт към 01.02.2011г. С попълването на 2000 анкетни карти на практика са анкетирани около 1% от населението на общините. За провеждане на проучването бе избран стохастичният (случаен) метод на подбор на изследваните лица. Допитването бе проведено под формата на полустандартизирано интервю – част от въпросите са с изброени няколко възможни отговора, а други – са зададени в свободна форма (т. нар. „отворени въпроси“).

По време на проучването, анкетните карти бяха разпространени и попълнени от двама сътрудници към фондацията. Сътрудниците бяха предварително обучени как да провеждат интервюто.     Към целия доклад от проучването