Проект „Домашното насилие не е доброволен избор! Ефективна защита от домашно насилие чрез предоставяне на специализирани социални услуги на жертви и извършители на насилие и мониторинг на ЗЗДН., стартира на 21.05.2019г. и е с продължителност от шест месеца и е финансиран от Министерство на правосъдието по договор с рег. № 93-00-157/ 21.05.2019г.  Общата стойност на проекта е 45 000 лева. В рамките на проекта бяха продължени услугите за подкрепа на жертвите на домашно насилие в консултативните центрове в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград, както и програмата за извършители на насилие. Също така в рамките на проекта  осъществихме мониторинг на Закона за защита от домашното насилие в Хасковски съдебен окръг.