От Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ извършиха мониторинг на 375 дела по Закона за защита от домашно насилие за периода 2015 – 2018 г. в пет районни съдилища – Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград, съобщават от фондацията.

Това става в рамките на стартиралия през месец май проект „Домашното насилие не е доброволен избор! Ефективна защита от домашно насилие чрез предоставяне на специализирани социални услуги на жертви и извършители на насилие и мониторинг на ЗЗДН“, ръководен от Андриана Мусабашева и финансиран от Министерство на правосъдието.

Среща

По проекта е предвидено да бъде изработен мониторингов доклад, който да обхване резултатите от наблюдаваните дела по ЗЗДН, който да включва добрите практики от работата по ЗЗДН на различните институции на района в петте районни съдилища. Резултати от доклада ще бъдат изложени следващия месец на заключителна пресконференция на проекта.

За тази цел фондация „Х&Д Джендър перспективи“ проведе двудневна кръгла маса в Минерални бани по време, на която бяха споделени добри практики, обсъдени бяха проблеми при работата със ЗЗДН. Целта е уеднаквяване на практиката по работата със закона и изведени препоръки. В кръглата маса участваха съдии, прокурори, полицаи, социални и работещи по проблема домашно насилие от Хасковска област. Темите, които се обсъдиха бяха: домашното насилие като престъпление, добри практики, които срещат работещите по темата, проблеми при работата със закона и препоръки по практиката.