ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ОЦВЕТИ СВЕТА В ОРАНЖЕВО 2020!

 25.11.2020 г. ОЦВЕТИ СВЕТА В ОРАНЖЕВО 2020!                „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“    Кампанията „ 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ е международна кампания на ООН срещу насилието над жени.

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи” издаде Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система

 През 2018 година екипът на Фондация „Х&Д Джендър Перспективи”  проведе мащабно проучване на територията на област Хасково във връзка с реформата в съдебната система в изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система”. 

Промотиране на медиация

 През месец септември медиаторите от фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ започнаха провеждането на поредица от срещи в училища от община Хасково за промотиране на медиацията и възстановителното правосъдие. 

Информационни срещи за промотиране на медиация

През месец август екипът от медиатори към фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе поредица от информационни срещи за представяне на медиацията и възстановителното правосъдие в община Стамболово. Срещите се провеждаха в изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Заработиха структури на Мрежата за наблюдение на съда

 Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ изгради структури на Мрежа за наблюдение на съда в Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и Харманли. Участници в Мрежата са активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, НПО, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци и др. Критериите, по които бяха подбрани са няколко:

Семинар на тема „Възстановително правосъдие и медиация“

 Перспективи“ проведе семинар на тема „Възстаноително правосъдие и медиация“. По време на семинара бяха представени философията на възстановителното правосъдие и медиацията, развитието и използването им от древността до наши дни, законовата рамка, която ги регламентира. Семинарът допринесе от една страна по-добро разбиране и популяризиране на подходите на възстановителното правосъдие и медиацията, а от друга – за по- широкото им практическо приложение. 

Стани част от екипа ни

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ търси доброволци за офиса си в Хасково. Ако имате няколко часа седмично, които можете да ни отделите, ние ще се радваме да Ви запознаем с дейността си и да Ви включим в текущите си дейности – обработване на документи, въвеждане на данни в Excel, изработване на информационни материали – плакати,

Представяне на медиацията в Свиленград

На 16.04.2018г. се осъществи представяне на медиацията пред ученици в Свиенград. Децата проявиха голям интерес към процедурата по медиация и изявиха желание в тяхното училище да се създадат медиаторски съвети.

Информационни срещи за представяне на медиацията

 Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ започна провеждането на информационни срещи за представяне на медиацията. На 31.01.2018г. такава среща беше проведена в Общностен център за деца и родители – град Хасково, а тема на срещата беше използването на медиация при развод и уреждане на родителски права. 

Ден на розовата фланелка 2018

28 февруари Всичко започва през 2007 г.с идеята на две момчета в Канада да застанат зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло.

ЗАПОЧНА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА БЕЗПЛАТНА МЕДИАЦИЯ

 В рамките на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ стартира предоставянето на безплатна медиация. От нея могат да се възползват гражданите и юридическите лица от област Хасково. Медиацията е бърз и ефективен начин за разрешаване на спорове извън съдебната зала. При медиацията неутрален и безпристрастен външен експерт посредничи на двете страни в преговорите и при постигането на взаимно изгодно споразумение.