Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е партньор по проекта, който се изпълнява на местно ниво, в градовете Хасково, Бургас, Благоевград, Карлово и Шумен.
Период на изпълнение: март 2014г. – май 2015г.

Бюджет на проекта:34303.00 (EUR) обща стойност, 1575.53 лв за Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ като партньор по проекта

Финансираща организация:ФМ на ЕИП чрез Програмата за подкрепа на НПО в България

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:
• изградени компетенции сред неправителствени организации по основни концепции, свързани с правата на човека;
• изградени компетенции сред неправителствени организации за използването на кампанийни методи, които осигуряват интензивен процес на междукултурно учене;
• включени младежи доброволци от различни етнически групи в процеса на планиране на кампаниите за ограничаване на расизма, ксенофобията и нетърпимостта;
• повишена активността на младежки неправителствени организации в ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта;
• широко участие на млади доброволци от различни етнически групи в кампании за ограничаването на расизма, ксенофобията и нетърпимостта; п
• повишена осведомеността на широката общественост по въпросите за правата на човека и различни форми на нетолерантност.