Основните цели, които проект „Домашното насилие не е доброволен избор!“ си поставя са:

  1. Постигане на устойчивост на предоставяните услуги за лица, пострадали от ДН (домашно насилие);
  2. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги;
  3. Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез владяване на агресията и промяна на нагласите у извършители на домашно насилие;
  4. Подобряване на политиките по превенция и защита от домашното насилие чрез задълбочен анализ на приложението на Закона за защита от домашно насилие в Хасковски съдебен окръг през периода 2015-2018 г.;
  5. Създаване на по-добра координация в работата на институции, здравни и социални служби и НПО и медиите в региона, с цел комплексно обгрижване на жертвите на ДН в Хасковски съдебен окръг;