Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е партньор по проекта и член на „Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.

Период на изпълнение: септември – декември 2012г.

Бюджет на проекта: 1320 лв., преразпределени към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“

Финансираща организация: Фондация „Америка за България” – 100%

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

  • Създаден национален механизъм за гражданско наблюдение на съдебната система – системно гражданско наблюдение и отчитане на прозрачност, отчетност и етика в съдебната система и силна гражданска ангажираност в реформата в съдебната система.
  • Укрепен капацитет на Мрежата за гражданско наблюдение на съда – активно ангажирана гражданска мрежа, гарантираща устойчивостта и ефективността на гражданското участие в процеса на отчетност на съдебната система.
  • Позициониране на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, като ключов актьор в съдебната реформа.