Организации от „Алианс за зашита срещу насилие, основано на пола“:

Местни партньори:

Дарители:

  • Антония Радева Филева;
  • Йовко Филев.

Финансиращи организации: