СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

   

Да спрем фемицида – убийствата на жени, основани на техния пол – 365 дни превенция, действие и отговорност!

 

16  дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

 

Кампанията „16  дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ е международна кампания на ООН срещу насилието над жени. Тя стартира ежегодно на 25 ноември – Международен ден против насилието над жени и приключва на 10 декември  – Международен ден на правата на човека, символизирайки връзката на насилието над жени и човешките права и наблягайки на факта, че насилието над жени е нарушение на човешките права.

През 2021 година се отбелязват 30 години от стартирането на Световната кампания „16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола“. В световен мащаб, през 2021 г. кампанията е посветена на борбата за елиминиране на фемицида – убийствата на жени, основани на техния пол.

Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ и фондация „Х&Д Джендър Перспективи“, организации доставчици на социални услуги за жертви и извършители на домашно насилие, като част от национален „Алианс за защита срещу насилие основано на пола“, са партньори в провеждането на кампанията на местно и национално ниво.

За втора поредна година в кампанията ще се включи Община Хасково, като съвместно с Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ и фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ ще отбележим началото на 16 дневната кампания, като оцветим отново Камбанарията в парк Ямача в оранжево в знак на съпричастност към жертвите на домашно насилие. Тя ще свети в оранжево през шестнайсетте дни, в които тече кампанията! Благодарим за подкрепата и съпричастността на Oбшина Хасково към този толкова тежък проблем – домашното насилие!

На 11 март 2020 година Световната здравна организация / СЗО/ обяви глобалната пандемия от COVID – 19. В следствие на това, във всички страни, включително в България, се отчита ескалация на насилието срещу жените и момичетата. Също така навсякъде, включително в България, в този тежък момент неправителствените организации са на невидимата първа линия за защита от насилието, като полагат огромни усилия да пригодят услугите за пострадалите към новите условия на живот по време на световна пандемия, така че нито едно пострадало лице да не остане незащитено.

 

Организациите от „Алианс за защита от насилие основано на пола/АЗНОП/“, част от които са фондация „Х и Д Джендър перспективи„ и фондация „БЦДИ-клон Хасково“, които са на първа линия на работата с пострадалите, отчитат сериозно увеличение и ескалация на домашното насилие  от началото на пандемията. Тази година мотото на кампанията е:

 

Да спрем фемицида – убийствата на жени, основани на техния пол – 365 дни превенция, действие и отговорност!

От началото на 2021 г. до 15 юли сигналите за домашно насилие до телефон 112 са 14 338.[1]; пак от началото на годината до юни само в Софийска районна прокуратура са образувани 700 преписки, касаещи домашно насилие.[2]; през 2020 година съдилищата са издали 3 076 заповеди за защита.[3]

По наша информация от данни на медиите от началото на 2021 г. до сега в България са извършени най-малко 17 убийства и опити за убийства на жени.

На 15.10.2021 г. жена беше публично простреляна в главата от бившия си партньор, с когото са живели на семейни начала. Жената е имала заповед за защита по Закона за защита от домашното насилие, за чието нарушаване от извършителя е имало вече образувано досъдебно производство. Извършителят обаче не е бил задържан. Този опит за убийство беше окачествен от представител на МВР като вероятен “инцидент на битова основа“ [1].

На 12.11.2021 г. беше открито тялото на друга убита и захвърлена в куфар жена около Перник. Задържан за убийството е нейният съпруг и баща на общото им дете.[4]

На 17.11.2021 г. момиче беше изнасилено, изтезавано и запалено от негов роднина. Преди това, през 2016 г. извършителят е осъден за изнасилване на майката на момичето – на 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, като е бил освободен от затвора предсрочно.[5]

Само за 10 месеца /01.01.2021 до 31.10.2021г./:

 

В Хасковски съдебен окръг са заведени 74 дела за защита от домашно насилие, като са издадени 47 заповеди за незабавна защита и 38 заповеди за защита.

 

В 19 от случаите е поискана мярка за посещение на специализирана програма за справяне с агресията за извършители на насилие, но не е наложена от съда.

 

В един от случаите защита по закона е поискана от Дирекция „Социално подпомагане“

 

През трите консултативни центъра на фондация „Х и Д Джендър перспективи“ и фондация „БЦДИ-клон Хасково“,  в Хасково, Димитровград и Свиленград са преминали 286 души (от тях нови 159 души, а онлайн консултиране са получили 127 души пострадали от домашно насилие), като в това число не са включени придружаващите ги деца, роднини, в повечето случаи също пострадали пряко или косвено от домашното насилие, както и не са включени хората, които са се завърнали отново след поредни актове на насилие в дома. С тях броят им нараства многократно.

 

 

В Кризисния център за жени пострадали от домашно насилие и техните деца в Димитровград, управляван от фондация БЦДИ-клон Хасково са получили помощ и подкрепа за прекратяване на насилието 26 жени и деца (12 жени и 14 деца)

 

  • Регистрирано е увеличение на обажданията на телефонните линии за пострадали от насилие в страната – от 30% до почти 50% на места;

 

  • Денонощната линия за професионална подкрепа за жертви на домашно насилие  0800 11 977 на „Алианс за защита от насилие основано на пола“ /АЗНОП/ отчита многократно увеличение на обажданията;

 

  • На този фон организациите членове на „Алианс за защита от насилие основано на пола“, част от които са фондация „Х и Д Джендър перспективи„ и фондация „БЦДИ-клон Хасково“ са оказали подкрепа чрез услугите си на почти два пъти повече жени, пострадали от домашно насилие;

 

През 2021 г. поради тежката епидемиологична обстановка в страната и извънредното положение, в което се намираме, затягането на мерките за защита от COVID -19 на национално ниво кампанията ще се провежда в онлайн пространството и не са планирани срещи на живо по консултативните центрове, институции, училища, полиция и др., както се случваше в предходните години. Извиняваме се на всички граждани, но за нас на първо място винаги е стоял човешкия живот и сме длъжни да го опазим и да спазваме наложените от държавата мерки!

Описаните случаи и статистика демонстрират продължаващата от десетилетия тенденция в страната ни на подценяване на проблема с домашното насилие, който не се оценява от властите, а оттам и от обществото, като проява на тежка престъпна дейност, срещу която следва да противостои с всички средства на закона, а като форма на „конфликти“ и „битови инциденти“, за „решаването“ на които не се дължи особен държавен и обществен ресурс.

Фемицидът не засяга само жертвите на домашно насилие. Фемицид са и всички убийства на жени, жертви на трафик, на жени, станали жертви на сексуално насилие и всеки друг случай на жена, убита, защото е жена. Фемицид са и случаите на жертви, доведени до самоубийство поради продължаващо над тях с години насилие, най-често домашно. Фемицид е и всеки случай, когато жена умира не от физическите си рани, а от усложнения и заболявания, резултат от продължаващото срещу нея насилие.

АЗНОП и неговите членове обявяваме 29-ти ноември за ден на възпоменание на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие. От години настояваме пред властите да обявят Ден за почитане паметта на убитите жертви на домашно насилие по примера на редица други държави, но до момента не сме получавали отговор.

Призоваваме властите в България да изградят ясна и всеобхватна политика за превенция и борба с насилието над жените и децата, включително срещу убийствата на жени, като:

  1. Определят ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие – 29 ноември.

Определянето на такъв ден ще представлява ясно (и много необходимо) послание от страна на държавата, че домашното насилие е форма на престъпна дейност, към която не се демонстрира търпимост. Такава държавна позиция е необходима и ще представлява сигнал към извършителите на домашно насилие, но и към жертвите в посока окуражаването им да потърсят помощ.

През последните години неколкократно отправяхме запитвания и искания до органите на изпълнителната и законодателната власт за определяне на специален ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца – жертви на домашно насилие, но не получихме никакъв отговор.

  1. Оптимизират нормативната уредба за превенция и защита от домашното насилие и другите форми на насилие, основано на пола: Настояваме за приемане на вече предложените от нас промени в Закона за защита от домашното насилие, Наказателния кодекс и Семейния кодекс.
  2. Създадат методики за оценка на риска за живота и здравето на пострадалите от насилие, които да се прилагат от институциите на първа линия – органи на МВР, на МТСП и на МЗ. Животът на всяка една жертва на насилие зависи от именно такива оценки, извършени навременно и координирано. Изготвянето на оценки на риска е начин за предотвратяване на последващи престъпления, включително убийства.

Очакваме всички институции да се вслушат и да се присъединят към нашия призив!

 

 

Информация може да намерите в сайтовете на организациите, фейсбук страниците ни, сайта на Община Хасково и разбира се по всички канали за комуникация от разстояние!

www.hdgender.eu

http://bgrf.org/

https://www.haskovo.bg/

www.facebook.com/HDgender

https://www.facebook.com/Krizisen.centyr.Dimitrovgrad

www.alliancedv.org

 

За допълнителна информация и контакт:

Община Хасково, Нели Вълканова – 038 603 310;

Фондация „Х и Д Джендър Перспективи“,

Хасково, Петя Петкова – 0878 567 659;

Димитровград, Антония Филева – 0879 132 080;

Свиленград, Милена Славова – 0877 220 655;

[1] https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/240305-balgarinat-se-bori-sreshtu-tretiya-pol-no-bie-zhena-si-mayka-si-i-detsata-si

[2]https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA/

[3] https://www.ombudsman.bg/pictures/ANNUAL%20REPORT%202020(1).pdf

[4] https://www.mediapool.bg/saprug-i-bashta-mu-sa-obvineni-za-ubiystvo-na-izcheznala-zhena-v-sofiya-news328816.html

[5] https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prokuraturata-razkri-podrobnosti-okolo-iznasilvaneto-i-palezha-na-17-godishno-momiche-v-car-kaloian-2291047