НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

           На 19.02.2021г.  се проведе начална конференция по проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“.  По време на конференцията беше представен екипа по проекта и дейностите, които са планирани по него. Участие в конференцията взеха представители от  различни институции на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на продкрепа на жертвите на домашно насилие.

  Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“  се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065  евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ е  подобряване на сътрудничеството между  институциите и организациите на местно ниво, имащи отношение към осигуряването на подкрепа на жертвите на домашно насилие.