Период на изпълнение: 20.12.2013г. – 19.05.2014г.

Бюджет на проекта: 20 000 лв

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

    • продължени и надградени услуги за лица, пострадaли от домашно насилие;
    • консултирани 47 жертви на домашно насилие, на които бяха предоставени 47 консултации със социален работник, 54 с юрист и 30 консултации с психолог. Три от пострадалите лица преминаха през програмата за трудово посредничество, а две от тях успешно започнаха нова работа, което допринесе за реинтеграцията им в обществото и на пазара на труда;
    • предоставена иновативна за региона услуга – програмата за извършители на домашно насилие. Във връзка с тази програма бяха обучени трима специалисти – психолози, работещи към фондация “Х&Д Джендър перспективи“. През програмата за овладяване на агресията преминаха 4 лица – самозаявили се извършители на домашно насилие, които получиха общо 28 консултации;
    • проведена информационна кампания в община Кърджали, проведени срещи с представители на институции в град Кърджали – полиция, социални служби, НПО. Ръководителите на институции подкрепиха дейността ни за превенция и борба срещу домашно насилие, като се ангажираха с бъдещо партньорство и сътрудничество.

BGgerbПроект „За свободата вкъщи“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 90-00-434/20.12.2013г., сключен с Министерство на правосъдието.