На тази страница може да откриете материали, необходими за работата на ГСС – бланки на протоколи и присъствени списъци за срещите на ГСС, материали на различна тематика, изработени от екипа на Фондацията или Групите за самопомощ и солидарност.

Протокол от среща на ГСС

Инструкции за попълване на протокол от среща на ГСС

Обява за среща на ГСС

Протоколи от срещи на ГСС от община Хасково

ГСС към НЧ „А. Лешников“

Protokol A. Leshnikov 1

Protokol A. Leshnikov 2

Protokol A. Leshnikov 3

Protokol A. Leshnikov 4

Protokol A. Leshnikov 5

Protokol A. Leshnikov 6

Protokol A. Leshnikov 7

Protokol A. Leshnikov 8

 

ГСС „Поройни“

Protokol Poroini 1

Protokol Poroini 2

Protokol Poroini 3

Protokol Poroini 4

Protokol Poroini 5

Protokol Poroini 6

Protokol Poroini 7

Protokol Poroini 8

 

ГСС „Ручока“

Protokol Ruchoka 1

Protokol Ruchoka 2

Protokol Ruchoka 3

Protokol Ruchoka 4

Protokol Ruchoka 5

Protokol Ruchoka 6

Protokol Ruchoka 7

Protokol Ruchoka 8

 

ГСС „Войводово“

Protokol Voivodovo 1

Protokol Voivodovo 2

Protokol Voivodovo 3

Protokol Voivodovo 4

Protokol Voivodovo 5

Protokol Voivodovo 6

Protokol Voivodovo 7

Protokol Voivodovo 8

 

ГСС „Динево“

Protokol Dinevo 1

Protokol Dinevo 2

Protokol Dinevo 3

Protokol Dinevo 4

Protokol Dinevo 5

Protokol Dinevo 6

Protokol Dinevo 7

Protokol Dinevo 8

 

ГСС „Конуш“

Protokol Konush 1

Protokol Konush 2

Protokol Konush 3

Protokol Konush 4

Protokol Konush 5

Protokol Konush 6

Protokol Konush 7

Protokol Konush 8

 

ГСС „Малево“

Protokol Malevo 1

Protokol Malevo 2

Protokol Malevo 3

Protokol Malevo 4

Protokol Malevo 5

Protokol Malevo 6

Protokol Malevo 7

Protokol Malevo 8

 

ГСС „Стамболийски“

Protokol Stamboliiski 1

Protokol Stamboliiski 2

Protokol Stamboliiski 3

Protokol Stamboliiski 4

Protokol Stamboliiski 5

Protokol Stamboliiski 6

Protokol Stamboliiski 7

Protokol Stamboliiski 8

 

ГСС „Тракиец“

Protokol Trakiec 1

Protokol Trakiec 2

Protokol Trakiec 3

Protokol Trakiec 4

Protokol Trakiec 5

Protokol Trakiec 6

Protokol Trakiec 7

Protokol Trakiec 8

 

ГСС „Узунджово“

Protokol Uzundjovo 1

Protokol Uzundjovo 2

Protokol Uzundjovo 3

Protokol Uzundjovo 4

Protokol Uzundjovo 5

Protokol Uzundjovo 6

Protokol Uzundjovo 7

Protokol Uzundjovo 8

Протоколи от срещи на ГСС от община Димитровград

ГСС „Брод“

Protokol Brod 1

Protokol Brod 2

Protokol Brod 3

Protokol Brod 4

Protokol Brod 5

Protokol Brod 6

Protokol Brod 7

Protokol Brod 8

 

ГСС „Горски извор“

protokol Gorski izvor 1

protokol Gorski izvor 2

protokol Gorski izvor 3

protokol Gorski izvor 4

protokol Gorski izvor 5

protokol Gorski izvor 6

protokol Gorski izvor 7

protokol Gorski izvor 8

 

ГСС „Добрич – Единство“ към НЧ „Нов път -2011“

Protokol Dobrich Edinstvo 1

Protokol Dobrich Edinstvo 2

Protokol Dobrich Edinstvo 3

Protokol Dobrich Edinstvo 4

Protokol Dobrich Edinstvo  5

Protokol Dobrich Edinstvo 6

Protokol Dobrich Edinstvo 7

Protokol Dobrich Edinstvo 8

 

ГСС „Добрич – Шанс“ към НЧ „Пробуда“

Protokol Dobrich Chance (1)

Protokol Dobrich Chance (2)

Protokol Dobrich Chance (3)

Protokol Dobrich Chance (4)

Protokol Dobrich Chance (5)

Protokol Dobrich Chance (6)

Protokol Dobrich Chance (7)

Protokol Dobrich Chance (8)

 

ГСС „Долно Белево“

protokol Dolno Belevo 1

Protokol Dolno Belevo 2

Protokol Dolno Belevo 3

Protokol Dolno Belevo 4

Protokol Dolno Belevo 5

Protokol Dolno Belevo 6

Protokol Dolno Belevo 7

Protokol Dolno Belevo 8

 

ГСС „Злато поле“

Protokol Zlato pole 1

protokol Zlato pole 2

Protokol Zlato pole 3

Protokol Zlato pole 4

Protokol Zlato pole 5

Protokol Zlato pole 6

Protokol Zlato pole 7

Protokol Zlato pole 8

 

ГСС „Каснаково“

Protokol Kasnakovo 1

Protokol Kasnakovo 2

Protokol Kasnakovo 3

Protokol Kasnakovo 4

Protokol Kasnakovo 5

Protokol Kasnakovo 6

Protokol Kasnakovo 7

Protokol Kasnakovo 8

 

ГСС „Крепост“

protokol Krepost 1

protokol Krepost 2

protokol Krepost 3

protokol Krepost 4

protokol Krepost 5

protokol Krepost 6

protokol Krepost 7

protokol Krepost 8

 

ГСС „Меричлери“

protokol Merichleri 1

protokol Merichleri 2

protokol Merichleri 3

protokol Merichleri 4

protokol Merichleri 5

protokol Merichleri 6

protokol Merichleri 7

protokol Merichleri 8

 

ГСС „Радиево“

Protokol Radievo 1

Protokol Radievo 2

Protokol Radievo 3

Protokol Radievo 4

Protokol Radievo 5

Protokol Radievo 6

Protokol Radievo 7

Protokol Radievo 8