За извършители на насилие

Насилственото поведение не е ограничено само в слабо образованите семейства, живеещи бедно и при лоши битови условия.

За пострадали от домашно насилие

Информационно – разяснителни консултации по ЗЗДН

В Консултативните центрове на фондацията специалисти предоставят безплатна информация на нуждаещите във връзка със ЗЗДН и възможността да предприемат мерки по него.


За семейства/ роднини на жертви на домашно насилие

Преодоляването на травмата от преживяното насилие вкъщи е дълъг процес, по време на който пострадалото лице се нуждае от подкрепяща среда.

За специалисти

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ поддържа тесни контакти и работи в партньорство със следните институции и организации: община, съд, полиция, прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“, 

Превенция на насилието

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ периодично организара и провежда мащабни и многостепенни информационни кампании срещу домашното насилие, насочени към различни групи от населението

Проучвания

През 2013г. Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ проведе проучване на територията на област Хасково по проблема „домашно насилие“. Резултатите от проучването можете да откриете  тук.