Период на изпълнение: 12.12.2012г. – 11.12.2013г.

Бюджет на проекта: 22 972,40 лв

Финансираща организация: Министерство на правосъдието, чрез държавния бюджет

Постигнати резултати в изпълнение на проекта:

  • повишена чувствителността по проблема „домашно насилие“ у гражданите на област Хасково и най-вече у жителите на четири големи села в областта – Горски извор, Узунджово, Александрово и Брягово;
  • консултирани 143 лица, преживели домашно насилие от градовете Хасково и Димитровград;
  • проведени 150 юридически и 133 социално-психологически консултации;
  • 62 от пострадалите лица предприеха мерки по ЗЗДН, като 24 от тях имат издадена заповед за незабавна защита и 22 – заповед за защита;
  • проведени 39 консултации с трудов посредник, 11 от консултираните лица започнаха нова работа;
  • чрез работтаа в мултидисциплинарен екип се постигна по-бързо и ефективно обслужване на пострадалите лица;
  • укрепени партньорства между фондацията и съд, полиция, местна власт, социални и здравни служби;
  • проведен семинар по проблема домашно насилие с представители на рзлични институции от градовете Хасково и Димитровград.

BGgerbПроект „Живот без насилие“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93 – 00 – 269/12.12.2012г., сключен с Министерство на правосъдието.