up
Едни от най-уязвимите групи в България са възрастните хора и лицата, изложени на риск от бедност. Лицата над 65г. и особено онези, които живеят в селата, често са изложени на маргинализация. С напредването на възрастта възможността за намиране на работа силно намалява, възрастните хора стават по-малко полезни, непродуктивни, изискват повече грижи. Негативното възприятие за тях влияе и върху формирането на тяхната собствена самооценка. По данни на НСИ към 01.02.2011г. делът на населението над 65г. в България нараства от 16.8% през 2001г. на 18.5% през 2011г. През 2011г. делът на възрастните в обл. Хасково е 20.1% (15 854 души), което е доста над средното за страната. Делът на лицата над 65г. в селата в община Хасково е още по-висок- 26%. Именно тези  26% от хората са сред най-уязвимите.

Тенденциите сочат, че зачестяват случаи на лица над 65г., претърпели сериозно психическо и физическо насилие от своите деца и внуци. Те са лесна жертва на крадци, измамници, насилници и пр. По данни на Ф„БЦДИ-клон Хасково“ през 2011г. случаите на домашно насилие над възрастни хора са около 10 % от всички случаи, а през 2012г.достигат 30%. Самотно живеещите в селата хора от третата възраст са подложени в по-висока степен на риск от финансова и материална експлоатация и пренебрежително отношение от страна на техните близки и от местните криминогенни лица. Все повече възрастни хора стават жертви на телефонни измами.

Същевременно България е сред страните, в които рискът от бедност и социално изключване е най-висок, сочи доклад Европейската комисията за заетостта и нарастващите различия между държавите в ЕС, представен на 08.01.2013г. Делът на дългосрочно безработните у нас поставя страната ни на осмо място в Евросъюза. По отношение на рисковете от бедност Еврокомисията поставя България в най-проблематичната група страни, където опасностите от бедност и социално изключване са най-големи, а възможностите за излизане от тази ситуация – най-малки. Според данни на „Евростат” през 2011г. 49% от българите са били изложени на риск от бедност. България е на първо място с 22% от населението, което преживява с доход под прага на бедност.

В следствие на икономическата криза през последните години фирмите в малките населени места масово фалираха. Голяма част от лицата, живеещи там са без работа и без възможност за намиране на такава. Единствените доходи, с които се издържат цели домакинства са пенсиите и социалните помощи. На практика жителите на селата нямат достъп до социални услуги, качествено образование, културни мероприятия и развлечения. Цели села са изложени на риск от бедност и социално изключване.
down