Основните дейности по проект „Домашното насилие не е доброволен избор“ са:

  1. Предоставяне на комплекс от специализирани социални услуги за пострадали от домашно насилие;
  2. Изпълнение на програма за извършители на домашно насилие;
  3. Мониторинг на приложението на ЗЗДН в Хасковски съдебен окръг, включващ 5 съдилища (Районните съдилища в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград)
    4.Осигуряване на публичност на изпълнявания проект, чрез провеждане на различни събития насочени към релевантните институции и обществеността;