up

    Основна информация за проекта

Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ стартира на 26.05.2015г. и е с продължителност десет месеца. Общата стойност на проекта е 32 732 € и се изпълнява с безвъзмездната финансова подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство чрез Програмата за подкрепа на НПО в България.

Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ надгражда успешно изпълнен проект  – „Да разрешим проблемите си заедно“, в рамките на който пилотно бе реализирана идеята за създаване на Групи за самопомощ и солидарност (ГСС) в 3 пенсионерски клуба и 7 села в община Хасково. С настоящия проект фондацията ще надгради постигнатото като продължи работата на 10-те групи в община Хасково и създаде нови 10 ГСС в община Димитровград. Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ ще използва придобитият опит от реализирането на първата фаза и ще оптимизира работата на Групите за самопомощ и солидарност /ГСС/ в посока по-ефективно и по-пълно удоволетворяване на нуждите на възрастните хора и лицата в риск от бедност. Изградената методология за създаване, функциониране и мониторинг на ГСС ще бъде усъвършенствана и адаприрана към идентифицираните нужди на целевите групи. Опитът на фондацията показва, че възрастните хора и лицата в риск от бедност се нуждаят от помощ, внимание, солидарност и разбиране при дискутиране на техните проблеми. В съвремието ни техните идеи и опит често биват подценявани като неадекватни на времето в което живеем и морално остаряли. Противно на това практиката показва, опитът и креативността им не са за подценяване. Голяма част от възрастните хора са живяли в различни политически режими, което им дава възможност да оценят ползите и недостатъците на всеки от тях, да дадат адекватно и обосновано предложение за подобряване на средата, в която живеем в икономически, екологичен или социален план. Чрез функционирането на ГСС уязвимите групи ще получат възможност да изразят себе си, да споделят проблемите си, да обсъдят различни варианти за разрешаването им съвместно с техни съмишленици и експерти към фондацията в среда, която ги подкрепя и е солидарна с тях. Практиката показва, че именно подкрепящата среда допринася за мотивирането на уязвимите групи да заемата активна гражданска позиция, да отстояват правата си и да предприемат активни действия за разрешаване на собствените им проблеми. В ГСС ще бъдат дискутирани актуални проблеми, които трудно се разпознават в малките местни общности като такива, а именно домашното насилие, дискриминацията, речта на омразата, липсата на толерантност и др. Работата на ГСС ще допринесе за създаването на активно гражданско общество и преодоляване на социалното изключване на уязвимите групи от него. На целевите групи ще бъде дадена възможност да представят публично свои проблеми, да ги разискват, да обменят идеи, взаимно да си помагат, да заемат активна позиция по проблеми в общността. В края на проекта се очаква над 600 лица да бъдат овластени и техни идеи да бъдат включени при формулирането на политики на местно ниво. Шансовете на възрастните хора и на лицата в риск от бедност за социално включване ще нарастнат.

down