up
Основните цели, които проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ си поставя са:

  • овластяване на представителите на уязвимите групи;
  • мотивиране на уязвимите групи да заемат активна гражданска позиция;
  • повишаване на знанията, готовността за реакция и предприемане на адекватни действия при насилие над възрастни хора, престъпност и социална изолация сред уязвимите групи;
  • изграждане на местен ресурс за справяне с кризисни ситуации и наболяли проблеми;
  • създаване на възможности предложения на уязвимите групи да бъдат включени в процесите на формулиране на политики на местно ниво.

down