Он-лайн игра (Im)perfect future

Може ли една игра да спаси света? Имате ли достатъчно смелост да опитате? Предприемете пътуване в пространството и времето и се изправете пред предизвикателствата на несъвършеното бъдеще.
Играта „(Im)perfect future” е предназначена за младежи и ученици на възраст 14-19 години.
Играта позволява на младите потребители да разберат по забавен начин влиянието на нашите действия върху околната среда. Чрез предизвикателствата и целите на всяко ниво на играта се предоставя информация за това какво е възможно да се направи в ежедневието за действия, които водят до по-устойчив начив на живот и предотвратяване на измененията на климата и екологичната несправедливост, както на индивидуално ниво, така и в по-голям мащаб.
Участниците в играта ще имат достъп до нея чрез компютър, смартфон или таблет (Windows, MacOs, iOS and Android)
#imperfectfuture #timetravel #savetheworld #climatechage #seriousgame #indygame #puzzlegame
Включете се! Играта е достъпна на интернет адрес:

http://game.sameworld.eu/

Он-лайн игра „(Im)perfect future” е разработена в рамките на проект SAME WORLD, изпълняван от фондация „Български център за джендър изследвания“.

Top