Новини

ФОНДАЦИЯ „Х&Д ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА: „Детство без насилие“ Регламент: Конкурсът за детска рисунка цели да се насочи общественото внимание към децата и тяхната представа за живот без насилие и щастие в семейството им, а участниците и най-вече победителите в конкурса да видят  реализацията на своите творби! Всички участници ни […]

Продължи към целият текст »

Заработиха структури на Мрежата за наблюдение на съда

Заработиха структури на Мрежата за наблюдение на съда

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ изгради структури на Мрежа за наблюдение на съда в Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и Харманли. Участници в Мрежата са активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, НПО, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци и др. Критериите, по които бяха подбрани са няколко: Интерес към […]

Продължи към целият текст »

Семинар на тема „Възстановително правосъдие и медиация“

Семинар на тема „Възстановително правосъдие и медиация“

На 25 и 26 юни Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе семинар на тема „Възстаноително правосъдие и медиация“. По време на семинара бяха представени философията на възстановителното правосъдие и медиацията, развитието и използването им от древността до наши дни, законовата рамка, която ги регламентира. Семинарът допринесе от една страна по-добро разбиране и популяризиране на подходите на възстановителното […]

Продължи към целият текст »

Стани част от екипа ни

Стани част от екипа ни

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ търси доброволци за офиса си в Хасково. Ако имате няколко часа седмично, които можете да ни отделите, ние ще се радваме да Ви запознаем с дейността си и да Ви включим в текущите си дейности – обработване на документи, въвеждане на данни в Excel, изработване на информационни материали – плакати, брошури, […]

Продължи към целият текст »

представяне на медиацията в Свиленгарад

представяне на медиацията в Свиленгарад

На 16.04.2018г. се осъществи представяне на медиацията пред ученици в Свиенград. Децата проявиха голям интерес към процедурата по медиация и изявиха желание в тяхното училище да се създадат медиаторски съвети.   Проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. […]

Продължи към целият текст »

Информационни срещи за представяне на медиацията

Информационни срещи за представяне на медиацията

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ започна провеждането на информационни срещи за представяне на медиацията. На 31.01.2018г. такава среща беше проведена в Общностен център за деца и родители – град Хасково, а тема на срещата беше използването на медиация при развод и уреждане на родителски права. На 22.02.2018г. информационна среща беше проведена и с членовете на Читателски […]

Продължи към целият текст »

Ден на розовата фланелка 2018

By on 14.02.2018 in Новини
Ден на розовата фланелка 2018

Ден на розовата фланелка 2018 – да поговорим с мъжете! 28 февруари Всичко започва през 2007 г.с идеята на две момчета в Канада да застанат зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розовополо. Дейвид Шепърд и ТрависПрайс купуват розови тениски, и на следващия ден раздават на всички […]

Продължи към целият текст »

Започна предоставянето на безплатна медиация

Започна предоставянето на безплатна медиация

В  рамките на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ стартира предоставянето на безплатна медиация. От нея могат да се възползват гражданите и юридическите лица от област Хасково. Медиацията е бърз и ефективен начин за разрешаване на спорове  извън съдебната зала. При медиацията неутрален и безпристрастен външен експерт посредничи на двете […]

Продължи към целият текст »

Начални конференции по проект „Гражданско участе за по-добра съдебна система“

Начални конференции по проект „Гражданско участе за по-добра съдебна система“

В изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/14.09.2017г. Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе начални конференции в градовете Харманли, Свиленград, Ивайловград, Димитровград и Хасково. По време на конференциите бяха представени възможностите за гражданско наблюдение на съдебната система и […]

Продължи към целият текст »

Он-лайн игра (Im)perfect future

Може ли една игра да спаси света? Имате ли достатъчно смелост да опитате? Предприемете пътуване в пространството и времето и се изправете пред предизвикателствата на несъвършеното бъдеще. Играта „(Im)perfect future” е предназначена за младежи и ученици на възраст 14-19 години. Играта позволява на младите потребители да разберат по забавен начин влиянието на нашите действия върху […]

Продължи към целият текст »

Top