Издадено от нас

Заработиха структури на Мрежата за наблюдение на съда

Заработиха структури на Мрежата за наблюдение на съда

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ изгради структури на Мрежа за наблюдение на съда в Хасково, Димитровград, Свиленград, Ивайловград и Харманли. Участници в Мрежата са активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, НПО, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци и др. Критериите, по които бяха подбрани са няколко: Интерес към […]

Продължи към целият текст »

Програма за превенция на домашното насилие

ПРОГРАМА  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА ДЕЦА   Автори:  Деяна Бонева Мария Кунчева    Юни 2017г.      Настоящото ръководство се издава от Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ в изпълнение на проект „Обединени в битката срещу домашното насилие“ – изпълнение на програма за превенция на ДН в училищата; предоставяне на специализирани услуги на […]

Продължи към целият текст »

Годишен доклад за 2016 година

Годишен доклад за 2016 година

Годишен доклад за дейността по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на Фондация “Х&Д Джендър перспективи“ през 2016 година, регистрирана като ЮЛНЦ в обществена полза от 2012 година, с Решение 6/20.01.2012г. на ХОС и в специалния регистър на Министерство на правосъдието с удостоверение 74/ 02.02.2012г. През 2016г. Фондация “Х&Д Джендър перспективи“ работи по следните проекти: Проект […]

Продължи към целият текст »

Годишен отчет за 2015г.

Годишен отчет за 2015г.

Годишен отчет на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ за 2015г. Доклад съгласно ЗЮЛНЦ за дейността на Фондация “Х&Д Джендър перспективи“ през 2015 година, регистрирана като ЮЛНЦ в обществена полза от 2012 година, с Решение 6/20.01.2012г. на ХОС и пререгистрирана през 2016г., с Решение 33/ 08.03.2016г., и в специалния регистър на Министерство на правосъдието с удостоверение 74/ […]

Продължи към целият текст »

Справочник за групи за самопомощ и солидарност

Справочник за групи за самопомощ и солидарност

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ издаде Справочник с полезна информация за участниците от групите за самопомощ и солидарност, създадени през двете фази на проект „Да разрешим проблемите си заедно“ Spravochnik – в pdf файл

Продължи към целият текст »

Наръчник за създаване на групи за самопомощ и солидарност

Наръчник за създаване на групи за самопомощ и солидарност

В изпълнение на проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“ Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ издаде Наръчник за създаване на групи за самопомощ и солидарност. Naruchnik – в pdf формат www.ngogrants.bg                                                   […]

Продължи към целият текст »

Доклад по проблема „домашно насилие“

ДОКЛАД за резултатите от проведено проучване на територията на област Хасково в изпълнение на проект „Живот без насилие” – предоставяне на комплекс от качествени социални услуги в Област Хасково за помощ и превенция с цел намаляване на явлението “домашно насилие” и последиците от него“    Методология на проучването В подготвителния етап на проучването специалисти към […]

Продължи към целият текст »

Доклад за Групите за самопомощ и солидарност

Окончателен доклад по проект „Да разрешим проблемите си заедно“ В изпълнение на проект „Да разрешим проблемите си заедно“ в селата Узунджово, Войводово, Малево, Стамболийски, Тракиец, Динево и Конуш, както и в 3 пенсионерски клуба в град Хасково (в кварталите „Куба“, „Поройни“ и „Ручока“) бяха създадени Групи за самопомощ и солидарност – общо десет на брой. Подобни групи за самопомощ има изградени […]

Продължи към целият текст »

Наръчник

Наръчник за социална работа с пострадали от домашно насилие През 1993 година проблемът „домашно насилие” се дискутира на Световната конференция по правата на човека във Виена и се признава, че „човешките права на жените и на момичетата са неизменна, съставна и неделима част от всеобщите човешки права”. Тогава Общото събрание на ООН ратифицира Декларацията срещу насилието над жените, която представлява […]

Продължи към целият текст »

Top