Насилственото поведение не е ограничено само в слабо образованите семейства, живеещи бедно и при лоши битови условия. Насилственото поведение се среща навсякъде.

Всяко действие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква физическо, психическо и емоционално страдание, може да се нарече насилие. 

Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация;

Адрес: гр. Хасково, ул. „Пирин“ №9

Тел.: 038 624685


В Консултативните центрове на фондацията специалисти предоставят безплатна информация на нуждаещите във връзка със ЗЗДН и възможността да предприемат мерки по него.
Телефонно кризисно консултиране
Социално – психологическо консултиране
Правно консултиране
Психологическо консултиране
Трудово посредничество
Гр. Хасково, ул. Пирин 9
Тел.: 038624685624685624685624685

Координация и сътрудничество за жертвите  на домашно насилие!

Проектът „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер 9 065 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Координация и сътрудничество в подкрепа на жертвите на домашно насилие“ .

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ОЦВЕТИ СВЕТА В ОРАНЖЕВО 2020!

Кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола “ е международна кампания на ООН срещу насилието над жени. Тя стартира ежегодно на 25 ноември – Международен ден против насилието над жени  и приключва на 10 декември – Международен ден на правата на човека,…… 

Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!

„Ограничени, но заедно! Отдалечени, но не сами!“-предоставяне на специализирани мултидисциплинарни услуги за лица, пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в градовете Хасково, Свиленград и Димитровград.

Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система

През 2018 година екипът на Фондация „Х&Д Джендър Перспективи”  проведе мащабно проучване на територията на област Хасково във връзка с реформата в съдебната система в изпълнение на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система”. .

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  ГР. Хасково

  Адрес: гр. Хасково, ул. „Пирин“ №9

   Тел.: 038 624685

КОИ СМЕ НИЕ?

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е основана в началото на 2012г. в град Димитровград от учредителите Антония Радева Филева, Петя Георгиева Петкова и Галя Стефанова Георгиева. 
КАК ВИ ПОМАГАМЕ

Телефонно кризисно консултиране
Социално – психологическо консултиране
Правно консултиране
Психологическо консултиране
 Трудово посредничество